• Phone: 0918 107 080 - 0933 911 977
  • lightsolarvietnam@gmail.com

Phú Định - Quận 8

Phú Định - Quận 8

Công suất lắp đặt: 10kW

Dự án liên quan

Awesome Image

Nhà Chú Cường - Quận 9

Công suất lắp đặt: 5kW

Awesome Image

Tòa nhà An Phú - Quận 2

Công suất lắp đặt: 20kW

Awesome Image

Trung Hưng - Quận 8

Công suất lắp đặt: 10kW