• Phone: 0903 140 347 - 0933 911 977
  • contact@lightsolar.vn

Giới thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH
Mang những giá trị vượt trội của năng lượng sạch vào cuộc sống với sự tiện lợi và giá cả phải chăng.
TẦM NHÌN
Trở thành tập đoàn có uy tín và chất lượng quốc tế trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
KIÊN CƯỜNG - ĐỔI MỚI - TỐC ĐỘ