• Phone: 0918 107 080 - 0933 911 977
  • lightsolarvietnam@gmail.com

HỆ THỐNG LƯU TRỮ

HỆ THỐNG LƯU TRỮ

Giải pháp Pin Lithium áp cao  lưu trữ dành cho hệ thống solar farm ( Trang trại điện năng lượng mặt trời) là một hệ thống hoàn toàn mới mẻ với VIệt Nam nhưng không quá xa lạ trên thế giới , và nó gần như là tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc với mọi nhà máy điện năng lượng tái tạo