• Phone: 0903 140 347 - 0933 911 977
  • contact@lightsolar.vn

Trung Hưng - Quận 8

Trung Hưng - Quận 8

Công suất lắp đặt: 10kW

Dự án liên quan

Awesome Image

Phú Định - Quận 8

Công suất lắp đặt: 10kW

Awesome Image

Nhà Chú Cường - Quận 9

Công suất lắp đặt: 5kW

Awesome Image

Tòa nhà An Phú - Quận 2

Công suất lắp đặt: 20kW