• Phone: 0918 107 080 - 0933 911 977
  • lightsolarvietnam@gmail.com

LIGHT SOLAR – QUỸ ĐẦU TƯ VÀ DN

LIGHT SOLAR – QUỸ ĐẦU TƯ VÀ DN

CÙNG ĐỒNG HÀNH, CÙNG PHÁT TRIỂN

Vì mục tiêu phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam nhằm đóng góp vào hệ thống năng lượng bền vững quốc gia trong tương lai cũng như giảm lượng thiểu khí thải toàn cầu. LIGHT SOLAR luôn sẵn sàng hợp tác cùng các Quỹ đầu tư, các Tổ chức - Doanh nghiệp có mong muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường vì mục tiêu PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÙNG ĐỒNG HÀNH - CÙNG PHÁT TRIỂN

Hotline: 091.810.70.80

 

7. Quỹ đầu tư và doanh nghiệp

Dịch vụ liên quan

Awesome Image

LIGHT SOLAR – QUỸ ĐẦU TƯ VÀ DN

CÙNG ĐỒNG HÀNH, CÙNG PHÁT TRIỂN