• Phone: 0903 140 347 - 0933 911 977
  • contact@lightsolar.vn

Bình Dương 1

Bình Dương 1

Tân Hiệp , Tân Uyên , Bình Dương Tổng công suất: 6 MWp

Dự án liên quan

Awesome Image

Long An 1

Tổng công suất: 1.03MWp. Địa điểm: Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

Awesome Image

Long An 2

Tổng công suất: 1.15MWp. Địa điểm: Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.

Awesome Image

Long An 3

Tổng công suất: 1.054MWp. Địa điểm: Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An.